Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium montanum montanum
Teucrium montbretii montbretii
Torilis arvensis neglecta
Trifolium nigrescens nigrescens
Thalictrum minus olympicum
Teucrium chamaedrys olympicum
Telephium imberati orientale
Telephium imperati pauciflorum
Trinia glauca pindica
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Thymus praecox polytrichus
Tragopogon porrifolius porrifolius
Thlaspi praecox praecox
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Thymelaea passerina pubescens
Torilis arvensis purpurea
Thymus rechingeri rechingeri
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Teucrium scordium scordioides