Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Carex echinata
Campanula radicosa
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Carex extensa
Centaurea rufidula
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Centaurea tragacanthoides
Centaurea scabiosa
Centaurea sibthorpii
Carex flava
Campanula rechingeri
Centaurea sonchifolia
Carex hirta
Carex hispida
Clangula hyemalis Χιονόπαπια