Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia characias wulfenii