Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Locustella naevia naevia Θαμνοτριλιστής
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου