Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium pylium
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium saracinatum
Limonium sieberi
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Limonium vulgare serotinum
Limonium zacynthium
Limosella aquatica
Linaria alpina
Linaria angustissima
Linaria arvensis
Linaria chalepensis
Linaria concolor
Linaria dalmatica
Linaria genistifolia
Linaria hellenica
Linaria micrantha
linaria microcalyx alba
Linaria pelisseriana