Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Miliaria calandra Τσιφτάς
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα