Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum strictum corymbulosum
Linum strictum spicatum
Linum strictum strictum
Linum tauricum
Linum tenuifolium
Linum thracicum
Linum trigynum
Linum turcicum
Linum usitatissimum
Linum virgultorum
Liquidambar orientalis
Listera ovata
Lithodora diffusa
Lithodora hispidula hispidula
Lithodora zahnii
Lithospermum goulandriorum
Lithospermum officinale
Lithospermum purpureocaeruleum
Liza aurata Μυξινάρι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)