Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia fasciculata
Vulpia ligustica
Vulpia muralis
Vulpia myuros