Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pterocephalus papposus
Ptilostemon afer
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon strictus
Pulicaria dysenterica
Pulicaria odora
Pulicaria sicula
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Punica granatum Ροδιά
Pycnomon acarna
Putoria calabrica Πουτόρια
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Prunus persica Ροδακινιά