Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium banaticum bonaticum
Corydalis bulbosa blanda
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Crocus biflorus biflorus
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocus olivieri balansae
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Cyperus longus badius
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …