Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lemna minuscula
Lemna minor
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Legousia speculum-veneris
Legousia pentagonia
Legousia hybrida
Legousia falcata
Lecokia cretica
Lavatera trimestris
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera punctata
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera bryonifolia
Lavatera arborea
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Laurus nobilis Δάφνη