Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veratrum album
Velesia rigida
Velesia quadridentata
Vantenata dubia
Vanessa atalanta Βανέσσα η αταλάντη
Vanellus vanellus Καλημάνα
Vallisneria spiralis
Valerianella vesicaria
Valerianella turgida
Valerianella triceras
Valerianella rimosa
Valerianella pumila
Valerianella obtusiloba
Valerianella microcarpa
Valerianella locusta
Valerianella hirsutissima
Valerianella eriocarpa
Valerianella echinata
Valerianella discoidea
Valerianella dentata