Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Marrubium vulgare
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Matricaria caucasica
Matricaria macrotis
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Matricaria perforata
Matricaria recutita
Matricaria rosella
Matricaria tempskyana
Matricaria trichophylla
Matthiola sinuata
Matthiola tricuspidata
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago aculeata
Medicago arabica
Medicago ciliaris
Medicago coronata
Medicago disciformis
Medicago globosa
Medicago intertexta