Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Tetrax tetrax
Tinca tinca Γληνί
Tringa erythropus Μαυρότριγγας