Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium staticiforme
Allium stamineum
Alcea heldreichii
Adiantum capillus-veneris
Achillea grandiflora
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Alcea apterocarpa
Allium sipyleum
Actaea spicata
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Ajuga reptans
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Achillea fraasii
Allium roseum
Allium ritsii
Allium platakisii
Allium pillosum
Ajuga pyramidalis