Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lynx lynx Λύγκας
Lactuca sativa Μαρούλι
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Laurus nobilis Δάφνη
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο