Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea grbavacensis
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Campanula macrostachya
Carduus euboicus
Carduus candicans
Campanula lyrata
Centaurea epirota
Centaurea ebenoides
Carduus acanthoides
Centaurea deustiformis
Centaurea cytherea
Carduncellus caeruleus
Campanula lingulata
Campanula anchusiflora
Callitriche pulchra
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Centaurea chrysocephala
Carduus acicularis Κάδρος
Campanula lavrensis
Centaurea charrelii