Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Leonurus marrubiastrum
Leonurus cardiaca
Leontodon tuberosus
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Leontodon taraxacoides longirostris
Leontodon hispidus hispidus
Leontodon hispidus danubialis
Leontodon hellenicus
Leontodon graecus
Leontodon crispus crispus
Leontodon crispus asper
Leontodon cichoraceus
Leontodon autumnalis autumnalis
Leontice leontopetalum
Lens orientalis
Lens nigricans
Lens ervoides
Lens culinaris
Lemna trisulca