Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum trichocaulon
Hypericum triquetrifolium
Hypericum vesiculosum
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Hystrix cristata Ύστριξ