Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orobanche ramosa ramosa
Orobanche rechingeri
Orobanche reticulata
Orobanche sanguinea
Orobanche schultzii
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Orthilia secunda
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο