Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumaria parviflora
Fumaria petteri thuretii
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria schrammii
Gagea bohemica
Gagea chrysantha
Gagea fibrosa
Gagea fistulosa
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea peduncularis
Gagea pratensis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii