Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Fedia cornucopiae
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Ferula communis communis
Ferula communis glauca
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Ferula tingitana