Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malcolmia chia
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malva aegyptia
Malva alcea
Malva moschata
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malva verticillata
Mandragora autumnalis
Mantisalca salmantica
Marrubium alternidens
Marrubium cylleneum
Marrubium peregrinum
Marrubium pestalozzae
Marrubium thessalum
Marrubium velutinum