Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hedera helix helix Κισσός
Hieracium lactucella lactucella
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum ledifolium ledifolium
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Hieracium piloselloides megalomastix
Holcus mollis mollis
Hedypnois cretica monspeliensis
Helianthemum nummularium nummularium
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hyacinthus orientalis orientalis
Herniaria parnassica parnassica
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Hieracium pilosella pilosella
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Helicotrichon pubescens pubescens
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Hypericum rumeliacum rumeliacum