Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poa compressa
Poa dolosa
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Papaver apulum
Poa hybrida
Poa infirma
Poa jubata
Poa macedonica
Poa media
Poa molinerii
Poa nemoralis
Poa ophiolithica
Poa palustris
Poa pratensis
Phalaris minor
Poa sterilis
Poa thessala
Poa timoleontis
Poa trichophylla
Potentilla haynaldiana