Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Crocus biflorus crewei
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cirsium creticum creticum
Crepis neglecta corymbosa
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone cornix Κουρούνα
Centaurea achaia corinthiaca
Campanula topaliana cordifolia
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Corvus corax corax Κόρακας
Crepis conyzifolia conyzifolia
Centaurea grisebachii confusa
Crepis foetida commutata
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι