Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος γλάρος
Larus minutus Νανόγλαρος
Larus ridibundus Καστανοκέφαλος γλάρος
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Limnocryptes minutus Μικρός Λιμνοδρόμος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza saliens Γάστρος
Locustella fluviatilis Ποταμοτριλιστής
Locustella luscinioides Καλαμοτριλιστής
Loxia curvirostra Σταυρομύτης
Lutra lutra Βίδρα