Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carlina acanthifolia
Carlina acaulis simplex
Carlina barnebiana
Carlina corymbosa curetum
Carlina corymbosa graeca
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Carlina vulgaris intermedia
Carpinus betulus Γαύρος
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός