Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phytolacca americana
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Picea abies Ερυθροελάτη
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Picris altissima
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Pieris brassicae Πιερίς του λάχανου
Pieris ergane Πιερίς η Εργάνη
Pieris krueperi Πιερίς του Κρούπερ
Pieris mannii Πιερίς η Μάνιος
Pieris napi Πιερίς η νάπιος
Pieris rapae Πιερίς της ράπας
Pilea microphylla
Pimpinella anisum