Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Plantago media media
Plantago media pindica
Plantago squarosa
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Plumbago europaea
Poa annua
Poa bulbosa bulbosa
Poa bulbosa perligulata
Poa bulbosa pseudoconcina
Poa cenisia
Poa cephalonica
Poa compressa
Poa dolosa
Poa glauca frearitis
Poa glauca glauca
Poa hybrida
Poa infirma