Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amadrymadusa ornatipennis Αμαδρυμαδούσα η κοσμητόφτερη
Anadrymadusa brevipennis Αμαδρυμαδούσα η βραχύπτερη
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alopecurus rendlei Αλωπέκουρος του Ρέντλε
Alopecurus setarioides Αλωπέκουρος ο σεταριοειδής
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus utriculatus Αλωπέκουρος ο ασκιδιοφόρος
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Alcedo atthis Αλκυόνα
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Acrotylus patruelis Ακρότυλος ο …
Acrotylus insubricus Ακρότυλος ο …
Acrotylus longipes Ακρότυλος ο μακρόπους
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Acrometopa servillea Ακρομετώπη η …
Acrometopa macropoda Ακρομετώπη η μακρόποδη