Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eupatorium cannabinum cannabinum
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia agraria
Euphorbia akenocarpa