Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Halacsya sendtneri
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Hammatolubium lotoides
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hedera helix helix Κισσός
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hedypnois cretica cretica
Hedypnois cretica monspeliensis
Hedypnois cretica tubaeformis
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Hedysarum coronarium Ηδύσαρο το στεφανοματικό
Hedysarum glomeratum
Hedysarum spinosissimum
Helianthemum aegyptiacum Ηλιάνθεμο το αιγυπτιακό