Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eragrostis pilosa
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Erebia cassioides Ερέμπια η κασσιοειδής
Erebia euryale Ερέμπια η Ευρυάλη
Erebia ligea Ερέμπια η λίγειος
Erebia medusa Ερέμπια η μέδουσα
Erebia melas Ερέμπια ο μέλας
Erebia ottomana Ερέμπια η οθωμανή
Erebia triaria Ερέμπια η τριάρια
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erica arborea Δεντρορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erigeron acer acer
Erigeron alpinus
Erigeron atticus
Erigeron epiroticus
Erigeron glabratus
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος