Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum