Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trinia frigida
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum laconicum
Triticum baeoticum
Triticum durum
Trollius europaeus
Tropaeolum majus
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tuberaria guttata
Tulipa agenensis
Tulipa australis
Tulipa bakeri
Tulipa clusiana
Tulipa cretica
Tulipa goulimyi
Tulipa hageri