Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea argentea
Centaurea armoracifolia
Cardamine matthioli
Campanula hierapetrae
Cardamine plumieri
Centaurea sibthorpii
Campanula incurva
Calamintha grandiflora
Callitriche obtusangula
Centaurea baldaccii
Centaurea calcitrapa
Campanula laciniata
Centaurea chalcidicaea
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Carduus acicularis Κάδρος
Carduus argentatus Κάρδος ο αργυρόχρωμος
Carduncellus caeruleus
Centaurea cytherea
Chaerophyllum aromaticum