Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Osmunda regalis
Otanthus maritimus
Oxalis acetosella
Oxalis articulata
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Oxyria digyna
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea
Onobrychis aliakmonia
Orobanche pancicii
Odontites glutinosa
Odontites linkii
Odontites lutea
Odontites verna serotina
Oenanthe banatica
Oenanthe fistulosa
Oenanthe peucedanifolia
Oenanthe pimpinelloides