Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Elatine alsinastrum
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris palustris
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Elymus caninus
Elymus elongatus elongatus
Elymus elongatus ponticus
Elymus farctus rechingeri