Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limonium graecum ammophilon
Limonium graecum graecum
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Limonium hirsuticalyx
Limonium ithacense
Limonium melium
Limonium ocymifolium
Limonium phitosianum
Limonium pigadiense
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Limonium pylium
Limonium ramosissimum doerfleri
Limonium saracinatum
Limonium sieberi
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Limonium vulgare serotinum
Limonium zacynthium
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Limosa limosa limosa Λιμόζα