Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scorzonera lanata
Scorzonera mollis idaea
Scorzonera mollis mollis
Scorzonera parviflora
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scorzonera scyria
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Scrophularia canina bicolor
Scrophularia canina canina
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii