Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ononis viscosa breviflora
Ononis viscosa sieberi
Ononis verae
Ononis variegata
Ononis spinosa spinosa
Ononis spinosa leiosperma
Ononis spinosa antiquorum
Ononis serrata
Ononis reclinata
Ononis pusilla
Ononis pubescens
Ononis ornithopodioides
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis mitissima
Ononis diffusa
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Onobrychis sphaciotica
Onobrychis pindicola
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη