Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon aetolicum
Helichrysum taenari
Helichrysum stoechas barrelieri
Helichrysum sibthorpii
Helichrysum plicatum
Helichrysum orientale
Helichrysum microphyllum
Helichrysum italicum
Helichrysum heldreichii
Helichrysum doerfleri
Helichrysum amorginum
Helianthus tuberosus
Helianthus annuus
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum salicifolium
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο