Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gastridium ventricosum
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Gaudiniopsis macra
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή