Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Enarthrocarpus lyratus
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Ephedra major procera Εφέδρα η επιμήκης
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum tetragonum
Epilobium vernonicum