Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica verna
Vicia articulata
Vicia barbazitae
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia cassubica
Vicia cuspidata
Vicia dalmatica
Vicia dumetorum
Vicia ervilia
Vicia faba
Vicia hirsuta
Vicia hybrira
Vicia lathyroides
Vicia melanops
Vicia narbonensis
Vicia onobrychioides
Vicia peregrina
Vicia pinetorum
Vicia pubescens