Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga scardica
Scutellaria galericulata
Scutellaria hirta
Scutellaria naxensis
Saxifraga sibirica
Satureja acinos
Saxifraga sibthorpii
Satureja calamintha
Saxifraga spruneri
Senecio erucifolius
Satureja candica
Sagina saginoides
Scutellaria sieberi
Scaligeria moreana
Saxifraga stribrnyi
Sagina apetala
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Silene antri-jovis