Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Dryopteris villarii pallida
Dryopteris villarii submontana
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa