Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Luzula pilosa
Luzula sudetica
Lychnis coronaria
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus
Lygeum spartum
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lysimachia atropurpurea
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia serpyllifolia
Lythrum hyssopifolia
Lythrum junceum
Lythrum salicaria
Lythrum tribracteatum
Lythrum virgatum
Liquidambar orientalis
Lomelosia albocincta