Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scutellaria galericulata
Scutellaria columnae columnae
Saxifraga scardica
Scutellaria naxensis
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scutellaria altissima
Scutellaria rupestris adenotricha
Scutellaria rupestris cephalonica
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris rechingeri
Scutellaria rupestris rupestris
Scutellaria sieberi
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scutellaria velenovskyi perhispida
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Secale montanum
Securigera securidaca
Scutellaria alpina
Saxifraga rotundifolia taygetea